• Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

    Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar sebagai mayoritas di dunia. Lebih dari 87% dari populasi 258 juta jiwa mengidentifikasi diri sebagai Muslim.[1] Sebagai seorang yang beragama Islam, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang kita ketahui dengan Rukun Islam, yang mana salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk pergi Haji bagi yang mampu. Menurut pengertian etimologi, Haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu.[2] Sedangkan secara praktik, haji bermakna mendatangi Ka’bah, di Mekkah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu. Tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk berangkat Haji dibuktikan dengan desakan masyarakat kepada Pemerintah agar mengupayakan kenaikan kuota…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal dan membimbing umat manusia dengan adanya aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan menyelamatkan manusia dari kenistaan, dan diantara hal tersebut adalah perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam suatu perkawinan, pasangan suami isteri diikat dalam suatu komitmen untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan saling memenuhi hak dan kewajiban bersama dan masing-masingnya. Hak dan kewajiban bersama antara sepasang suami isteri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Secara spesifik, hak dan kewajiban suami isteri diatur…